Actualitat
26 de març de 2024
EL PLA ENDREÇA
Comparteix!

Es tracta d’un pla que recull tot un seguit de mesures concretes amb el seu calendari i que s’adapta als grans reptes de futur que té la ciutat, com el canvi climàtic o les desigualtats socials.

El Pla Endreça sorgeix d’un enfocament integral de l’excel·lència de l’espai públic que pren forma a través dels següents eixos:

  • El disseny, repensar l’espai públic amb la voluntat de recuperar l’ordre i posar el focus en la simplificació dels elements.
  • El manteniment, passar de la reacció davant d’una incidència a la planificació per una millor conservació i que alhora permeti actuar amb immediatesa quan es necessiti.
  • L’autoritat, la lluita contra l’incivisme i el foment de la inspecció per recuperar l’ordre a l’espai públic.
  • La crida a la corresponsabilitat de la ciutadania.

Aquests objectius s’emmarquen en intervencions concretes que giren al voltant de vuit grans eixos d’actuació que inclouen un total de 34 mesures, alhora que preveu la flexibilitat necessària per evolucionar el pla segons les necessitats, el seguiment de la implementació i l’avaluació dels resultats: autoritat municipal i convivencia, serveis urbans, mobilitat, corresponsabilitat i dimensió social, actuacions urbanes i edificis, animals, mitjans, i governança i pressuspost.

Metodologia del Pla Endreça Barcelona

El document que defineix el Pla Endreça Barcelona parteix d’una diagnosi de la situació actual i establir un punt de partida indispensable per traçar el pla de forma transversal per als pròxims anys.

El focus es posa en el reforç dels espais interns de coordinació i de presa de decisions per garantir els millors resultats segons les necessitats i prioritzacions de cada moment. Per tant, el reforç es trasllada als espais de governança existents, dels quals destaca la posada en marxa de la nova Oficina del Pla Endreça Barcelona sota la direcció de la Gerència Municipal i amb la participació de les gerències sectorials que intervenen en els eixos esmentats del pla.

Per al seguiment i avaluació de resultats s’han incorporat elements tecnològics que permeten fer un seguiment i avaluació exhaustius. Aquesta avaluació és necessària per determinar els resultats i identificar canvis o millores que s’hauran d’aplicar en les següents fases.

El Pla Endreça inclou, en aquest sentit, un quadre de comandament, amb la previsió de la planificació de les mesures, i un quadre d’indicadors de resultats a l’espai públic, que creuarà les dades de les auditories que es fan a l’espai públic, les dades de gestió dels equips municipals i les dades de valoració ciutadana.

Pla Endreça pel que fa a l’espai públic

Una de les actuacions destacades, dins de l’eix de treball de serveis urbans, és el reforç del Pla de Manteniment Integral dotat amb 435 milions d’euros durant aquest mandat municipal. Aquest pla treballarà per garantir l’excel·lència de l’espai públic des d’una triple perspectiva:

  • La reparació de qualsevol element de l’espai públic de forma ràpida quan es detecti la necessitat.
  • La renovació planificada dels elements quan arribin al final de la vida útil per minimitzar incidències.
  • La transformació dels espais on les necessitats de renovació són intenses i on cal definir uns usos nous que fan necessari un canvi d’urbanització.

El Pla de Manteniment Integral es desenvoluparà des de la proximitat, amb visió del territori, per poder donar la resposta que la ciutadania demana per cada espai complementant les actuacions ja iniciades i les de futur respecte a altres aspectes de manteniment de la ciutat.

La neteja es manté com a àmbit prioritari d’actuació. Es continuaran desenvolupant les brigades de barri i l’aposta per la neteja amb aigua freàtica i la neteja de pintades. Pel que fa a la gestió del verd s’impulsarà una evolució en la gestió del verd i s’implementarà un pla de resiliència per situacions de sequera.

El Pla Endreça també incorpora elements d’actuació sobre els elements privats de l’espai públic com les terrasses, bústies de correus, quadres elèctrics, pàrquings, etc. En aquest punt s’incidirà en la coresponsabilitat perquè aquests elements es mantinguin de forma correcta i es farà una diagnosi de l’estat de conservació.

L’incivisme no és un fenomen nou a la ciutat i el seu impacte, que pren moltes formes, com les pintades, consum alcohol a la via pública, realitzar necessitats fisiològiques a l’espai públic, entre d’altres, influeix directament a la percepció de seguretat de la ciutadania.

La posada en marxa del Pla Endreça el passat mes de juliol, juntament amb la presència de més efectius de la Guardia Urbana, que arriba al màxim històric amb més de 3.400 agents, ha fet possible l’augment de les denúncies de l’ordenança registrades en el mes d’agost en un 76% respecte el mateix mes de l’any 2022 passant de 8.983 a 15.814 denúncies. Una activitat sancionadora encaminada a mantenir la convivència i l’autoritat pública.

EL PLA ENDREÇA

Amb la col·laboració de: