Actualitat
11 d'abril de 2020
El comerç seguirà amb les persianes baixades
Comparteix!

 

 

D’acord amb l’anunci del Gobierno de España, a partir de dimarts, 13 d’abril, a Catalunya, tornem a les condicions originals de l’estat d’alarma aplicat el 14 de març de 2020, segons el qual se suspèn l’obertura de qualsevol establiment de restauració i comerç, «a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l’exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili».

Per tant, hem de saber que només botigues d’alimentació i de productes de primera necessitat continuaran obertes.

El «nou» escenari manté igualment actives les mesures de confinament que es s’apliquen des de fa ara quatre setmanes. Aquestes són les recollides en l’article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma:

Article 7.- Limitació de la llibertat de circulació de les persones:

1.- Durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d’ús públic per a la realització de les següents activitats, que hauran de realitzar-se individualment, tret que s’acompanyi a persones amb discapacitat, menors, majors, o per una altra causa justificada:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa.

 

A Barcelona Comerç seguim treballant per exigir més mesures i ajudes per a pimes i autònoms, i denunciar la precària situació en la que queda el comerç de la nostra ciutat davant el baix impacte de les mesures adoptades fins al moment per assegurar la liquiditat i continuïtat dels nostres comerços.

 

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Amb la col·laboració de: