Actualitat
16 de març de 2020
CONSEQUÈNCIES DE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 463/2020 D’ESTAT D’ALARMA I EL REIAL DECRET-LLEI 7/2020 DE MESURES URGENTS PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL CORONAVIRUS COVID-19
Comparteix!

CONSEQUÈNCIES DE L’APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 463/2020 D’ESTAT D’ALARMA I EL REIAL
DECRET-LLEI 7/2020 DE MESURES URGENTS PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL
CORONAVIRUS COVID-19

Donada l’excepcionalitat en la quan viurem els pròxims 15 dies naturals, volem explicar com afecta a nivell laboral i fiscal l’estat d’emergència que es va decretar el dissabte.

 

L’Estat d’emergència s’ha regulat en el Reial Decret 463/2020 de 14 de març de 2020. Els aspectes més importants que volem destacar en aquesta nota són els següents:

 1. Tancament activitats econòmiques

 

Es prohibeix obrir al comerç minorista, excepte:

 • Alimentació i begudes
 • Productes i béns de primera necessitat
 • Farmàcies, serveis/productes mèdics, òptiques i productes ortopèdics
 • Productes higiènics
 • Estancs
 • Combustible
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions
 • Aliments per animals
 • Comerç per internet
 • Telefonia i/o correspondència
 • Bugaderies i tintoreries

 

 

Com podeu observar, no fa referència a empreses i negocis que no siguin comerç minorista

(com poden ser professionals) les quals poden obrir.

 

Les empreses o negocis que obrin és recomanable que puguin oferir als seus treballadors facilitats per complir les mesures de prevenció, bàsicament, la de poder mantenir un mínim de UN METRE de distància entre les persones i les d’higiene.

 

 1. Limitació de la llibertat de circulació de les persones

 

Només es podrà circular per les vies públiques pels següents motius:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat ( és a dir, tots aquells que es venen en els comerços que poden romandre oberts)
 • Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
 • Desplaçament al lloc de treball
 • Retorns a la residència habitual
 • Assistència i cura de persones grans, infants/menors, dependents, discapacitats i vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres
 • Per causa de força major o situació de necessitat
 • Qualsevol altra activitat anàloga que haurà de fer-se individualment, a excepció d’acompanyar a persones que ho necessitin.

 

 

 

NIVELL LABORAL:

 

 1. Tots els treballadors infectats amb el coronavirus o que es trobin aïllats a casa en quarantena tindran dret a tramitar baixes per malaltia professional i no per malaltia comuna sempre que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social. Això suposa que la prestació s’eleva al 75% de la base reguladora i que es cobra des del dia següent a la baixa laboral i amb càrrec a l’Administració. Hi ha convenis que arriben a cobrir el 100% de la base de la cotització, en aquest cas, la diferència del 25% aniria a càrrec de l’empresa.

 

Aquest mesura afecta tant a treballadors per compte aliena com pròpia.

 

També es produeixen canvis en la forma de la tramitació de la baixa, atès que es prioritza que els contagiats quedin aïllats, no cal el desplaçament del malalt al centre de salut. Els metges de Medicina Preventiva i Salut Pública després de la visita dels metges d’urgència al domicili dels treballadors en aïllament preventiu han de comunicar per correu electrònic als facultatius d’Atenció Preventiva i a la Inspecció de Serveis sanitaris de cada comunitat quins treballadors poden rebre la prestació. Els inspectors metges hauran de fer un seguiment i supervisió temporal dels treballadors en incapacitat temporal per aïllament preventiu.

 

 1. En el cas que l’empresa o negoci vulgui tancar, per decisió pròpia, i no es pugui teletreballar, no hi ha encara mesures

 

Existeix el ERTO (expedient de regulació temporal d’ocupació). Però com qualsevol procés de regularització de plantilles és molt carregós encara. Hi ha una iniciativa perquè a causa del coronavirus es permeti agilitzar aquest procés i sobre tot que sigui considerat de força major per així evitar penalitzar a empreses i treballadors. Encara no hi ha res decidit.

El més recomanable, àgil i pràctic és arribar a acords puntuals. I aquí hi ha un ventall de
possibilitats en què cap de les parts surt perjudicada:
o acumular les hores no fetes per fer-les posteriorment sense considerar-les
hores extres. Es podria considerar un període de temps per poder-les realitzar
o bé planificar-ho en moments determinats en que s’acumula volum de treball.
o considerar els dies de tancament com de vacances, que restaria de les vacances
anuals establertes per conveni.
3. Els autònoms que tenen prohibit per llei obrir, o que no vulguin fer-ho de manera
voluntària,s’està negociant poder diferir el pagament de la quota d’autònoms de març.
Però encara no s’ha decidit res.
NIVELL FISCAL/FINANCER/LEGAL:
L’única mesura presa fins ara és l’ajornament de deutes tributaries.
Què vol dir:
– En totes les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de
presentació i ingrés finalitzi des de la data d’entrada del reial decret al 30 de maig, es
pot ajornar el seu pagament que sigui inferior a 30.000 euros.
– El termini d’ajornament serà de 6 mesos i DURANT ELS 3 PRIMERS MESOS NO
MERITARAN INTERESSOS DE DEMORA.
– Es poden acollir a aquestes condicions els autònoms i PIMES (fins 6 milions d’euros de
facturació)
El realment nou d’aquesta mesura són dos aspectes molt importants:
1. Que permeten ajornar impostos que fins ara no es podia, com són els de les retencions
d’IRPF (models 111 i model 115), pagaments a compte (model 130 i model 202) i quotes
repercutides d’IVA.
2. Durant els tres primers mesos no hi ha interessos de demora. Això vol dir que s’han de
començar a retornar les quantitats ajornades als tres mesos. Si es triga més, ja
s’aplicaran els interessos.
Com es pot comprovar de moment, aquestes mesures no impliquen ajornament en la
presentació de les obligacions fiscals, és a dir, que el mes d’abril s’hauran de presentar els impostos corresponents al 1trimestre del 2020.

 • Els establiments  de l’Eix de la Marina que trobareu oberts:
  • Món Animal * Foneria, 43. / 93-431-74-02
  • Peluts* Alts Forns,69. / 93-422-90-79.
  • Bugaderia La Whas* Mineria, 17. / 666-242460.
  • Celler la Marina* Aviador Durán, 2. / 680-188-509.
  • Dilluns a 09.00h a 14.00h  diumenge 10h a 14.00h.
  • Drogueria Feli* Als Forns, 74. 688-89-30-77. Matins
  • Drogueria Ramiro López*, 228 93-332-22-12. Matins
  • Estanc Zona Franca * Passeig de la Zona Franca, 244. / 93-332-69-46
  • Estanc 276 Papereria Lage Alts Forns, 72 /93- 332-65-66.
  • Farmàcia Cuscó* Passeig de la Zona Franca, 163./ 606-885-784.
  • Farmàica Panadés, 226 * Passeig de la Zona Franca, 226./ 93- 332-34-47.
  • Farmàcia Roberth -Estelrich* Mineria, 12. / 93-332-10-75.
  • Farmàcia Forns Giró*  Mare de Déu de  Port, 234. /  93- 332-21-94.
  • Farmàcia  Carmen Barenys * Passeig de la Zona Franca,122  608-975-406.
  • 365. Café i Forn de Pa *  Mare de Déu de Port 271 MAre de Déu de
  • Port, 379*   Passeig de la Zona Franca, 379 /934-421-87-26/ 93-422-38-47.
  • Pa i Café més que bó*  Mineria, 18./ 616-046-732. Matins
  • Forn El Taller * Alts Forns, 61.  /  93-828-91-22.
  • Josa Óptics*  Passeig de la Zona Franca, 155. / 93-432-24-98. Dilluns, dimecres, i divendres.
  • Papereria Navarro * Passeig de la Zona Franca, 181. / 93-332-57-94. Matins
  • Canisseria Àngel * Foneria, 26 /  93-332-64-44.
  • Condis Supermercat* Passeig de la Zona Franca, 210. / 93-431-84-78.
  • Centre d’Infermeria i Podologia * Míneria, 17. / 93-332-14-98. visita 1h al dia.

Els establiments i serveis de l’Eix de la Marina  tancats amb telèfons d’urgències i/o emergències:

 • Assessoria Anna Maria MadridAvda. Josep Tarradellas, 8. 93-419-52-87.
 • Assessoria Bofill Associats * Mineria, 17. / 609 -932- 494.
 • Copisteria Sant Jordi *. Foneria, 42. / 93-421-33-23.  
 • Estanc Zona Franca * Passeig de la Zona Franca, 244. / 93-332-69-46.
 • Bayot Collado Mare de Déu de Port, 168/ 601-156-042.
 • Tucerrajeria.Com */ Passeig de la Zona Franca, 173. / 661.991-144.
 • Contrucciones Macarro Ferrocarrils Catalans, 87. / 93-332-78-56.
 • Notaria Mªde los Desamparados * Passeig de la Zona Franca, 242./ 93-628-28-06.
 • NouEspaiPasseig de la Zona Franca,177. / 93-517-63-18.
 • Jojoto Barcelona * Ferrocarrils Catalans, 43. /+447826495662.

Establiment que atenen on-line:

 • Kids and us *  Mecànica, 17, @kidsandus.lescorts.sants
 • Small talk* @samallenglishscholl.
Amb la col·laboració de: