Actualitat
21 de març de 2020
Comerç, turisme i restauració demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos
Comparteix!

Comerç, turisme i restauració demana urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos.

Comerç, turisme i restauració demana urgentment la
suspensió imminent en el pagament d’impostos
Reclam unitari del sector subscrit per Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 21 entitats, gremis i associacions del sector.
La mesura permetria generar a Catalunya més de 700 milions d’euros mensuals de liquiditat immediata només en el sector de comerç, turisme i restauració.
El sector del comerç, turisme i restauració, demana de forma unitària,urgent i imminent que en el proper consell de ministres s’aprovi una suspensió en el pagament
d’impostos, i molt especialment i de forma particular en relació a l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat
Social, per a totes aquelles empreses que fruit de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de
contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la
seva activitat i la seva facturació.
Les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 21 entitats, gremis i
associacions del sector del comerç, turisme i restauració de Catalunya (ABCcat, ACES, AIJEC, ANCECO,
ANGED, Apartur, ASSOCOME, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, CEDAC, Cecot Comerç, COACB,
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comertia, FEGP, FECOM, FOEG, Fundació Comerç
Ciutadà, Gremi del Motor, PIMEC Turisme i RETAILCAT) reclamen de forma excepcional, temporal,
urgent i imminent:

 • Suspendre durant els propers tres mesos la presentació (o com a mínim d’efectuar l’ingrés en la
  seva totalitat) de les declaracions i autoliquidacions tributaries (especialment en relació al IVA ,
  IRPF i quotes a la Seguretat social), tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer
  trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com es habitual en el sector d’apartaments turístics i hoteler.

 

 • Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense
  interessos.

 

 •  Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament en posterioritat durant els sis mesos següents.

La suspensió en el pagament d’impostos es una mesura d’aplicació immediata que permetria generar a Catalunya fins més de 700 milions d’euros de liquiditat immediata al mes en el sector de comerç,
turisme i restauració, liquiditat que ajudaria a les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors, treballadors, etc.

El comerç, turisme i restauració representen més del 22% del VAB de Catalunya, i són sectors de vital importància per a l’economia del país, ja que en conjunt generen més de 550.000 llocs de treball.

En la majoria dels casos, són empreses en les que més del 65% de les seves despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines. En un context d’ingrés zero, és absolutament
necessari facilitar la liquiditat al sector per evitar la suspensió de pagaments i/o el tancament definitiu.

*LLISTAT D’ENTITATS, GREMIS I ASSOCIACIONS DEL SECTOR
1. ABCcat – Agrupament de Botiguers de Catalunya
2. ACES – Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats.
3. AIJEC – Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya
4. ANCECO – Associació Nacional de Centrals de Compra i Servicis
5. ANGED – Associació Nacional Grans Empreses de Distribució
6. Apartur – Associació d’Apartaments Turístics
7. ASSOCOME – Associació de Concessionaris de Mercabarna
8. Barcelona Comerç
9. Barcelona Oberta
10. CEDAC – Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
11. Cecot Comerç
12. COACB – Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
13. Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
14. Comertia
15. FEGP – Federació Empresarial del Gran Penedès
16. FECOM – Federació de Comerç de Lleida
17. FOEG – Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
18. Fundació Comerç Ciutadà
19. Gremi del Motor
20. PIMEC Turisme
21. RETAILCAT

Descarrega:

Pimec Comerç

Amb la col·laboració de: