Actualitat
11 de maig de 2023
Ajut Econòmic per la contractació de Personal [ Barcelona Activa ]
Comparteix!

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, posa en marxa un nou programa d’ajuts a la contractació per tal de fomentar la contractació de persones en situació d’atur, residents a la ciutat de Barcelona, incloses en algun dels col·lectius amb especials dificultats per trobar feina.

En l’actual edició, les empreses i persones treballadores autònomes podeu rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte de joves (menors de 30 anys), dones i majors de 45 anys, amb un plus de 1.000 euros si la contractació és d’alguna persona en situació d’atur de llarga durada.

A més, l’ajut pot arribar fins a 8.000 euros si la contractació es destina a col·lectius en situació de risc o vulnerabilitat (persones amb diversitat funcional, persones refugiades, joves tutelats, etc.).

En tots els casos, la persona contractada ha d’estar a l’atur i empadronada a la ciutat de Barcelona, i pertànyer a algun dels col·lectius indicats. Els contractes han de ser indefinits o d’un mínim de sis mesos i a jornada completa o parcial segons col·lectiu de la persona treballadora contractada:

CREA FEINA PLUS BARCELONA 2023

Amb la col·laboració de: