Actualitat
18 de març de 2020
ACTUALITZACIÓ! Publicades al BOE les mesures econòmiques Govern d’Espanya- COVID19
Comparteix!

El Consell de Ministres va aprovar ahir, dimarts 17 de març, noves mesures econòmiques dins del pla de xoc per fer front a la pandèmia del COVID-19 que us detallem a continuació i que trobareu publicades al BOE* (BOE A-2020-3824) modificant el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

(*També podeu accedir al document, descarregant-ho al final d’aquesta mateixa nota)

Per aquest pla de xoc, el president del Govern espanyol ha anunciat es mobilitzaran 200.000 milions d’euros. D’aquests, 117.000 milions seran íntegrament públics i el restant es complementarà amb la mobilització de recursos privats.

1.-Suport a les famílies en situació vulnerable a conseqüència de l’impacte econòmic o social, així com a tots els treballadors:

  • Es destinaran 600 milions d’euros a les prestacions socials bàsiques, amb especial atenció a les persones majors i vulnerables
  • S’ampliarà la protecció dels subministraments d’aigua, electricitat i els serveis de telecomunicacions
  • Moratòria d’un mes en el pagament de les hipoteques per  aquelles persones que hagin perdut la seva ocupació o hagin vist reduïts els seus ingressos pel coronavirus

2.-Suport a les empreses: garantir el flux de crèdits de pagament de les empreses i autònoms:

  • Creació d’una línia d’avals de garanties públiques pel valor de 100.000 milions d’euros
  • Suport a la digitalització de Pimes per facilitar el teletreball

3.- Paquet de mesures per pal·liar la desocupació amb l’objectiu de “garantir que no tingui un impacte negatiu permanent en el nostre mercat laboral”:

  • Els ERTE seran considerats força major i els treballadors tindran dret a la prestació per desocupació encara que no compleixin el requisit establert i aquest no computarà per al futur.
  • El decret inclou, també, l’exoneració del pagament de cotitzacions a aquelles empreses que s’acullin a expedients de regulació d’ocupació temporals (ERTE), en comptes d’acomiadar als seus empleats.

4.-Autònoms:

  • Flexibilització de l’accés a la prestació per cessament d’activitat compatible amb l’exoneració del pagament de quotes a la seguretat social. Tots els autònoms amb pèrdues severes, també els societaris i els ocupadors, podran accedir a una prestació extraordinària per cessament d’activitat i quedaran exonerats de pagar la quotes a la Seguretat Social.
  • La quantia d’aquesta prestació, que duraria un mes però es podria prorrogar, i es calcularà amb el 70% de la base reguladora o amb el 70% de la base mínima quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització per tenir dret a la mateixa.
  • Els beneficiaris seran autònoms l’activitat dels quals quedi suspesa per la declaració de l’estat d’alarma o la facturació de la qual en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

5.- Garantir la recerca d’una vacuna contra el Covid-19


Des de Barcelona Comerç estem treballant per aconseguir mesures molt més ambicioses i la total implicació de les administracions per minimitzar els efectes econòmics que tindrà el  COVID-19 en els nostres comerços, durant l’estat d’alarma però, també, després.


Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Comerciants la Marina
@comerciantslamarina
#FentBarriFemCiutat

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Descarrega:

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (PDF)

 

Amb la col·laboració de: