Notaria
Notaria Rios Messana
Passeig de la Zona Franca, 215-219, local
936282806 / Fax 9312210064
mdrios@correonotarial.org mmillueca@correonotarial.org
https://notariazonafranca.com/

Notaria situada al mateix Passeig de la Zona Franca. Es formalitzen tràmits d’herències, compravendes, operacions mercantils i tot tipus de documentació notarial.

Horari:
dilluns
9.00h-15.00h
dimarts
9.00 -14.00h
15.00h - 18.30h
dimecres
9.00h -15.00h
dijuos
9.00 -14.00h
15.00h -18.30h
divendres
9.00h-15.00h
instagram.com/https://www.instagram.com/notariariosmessana/
facebook.com/https://www.facebook.com/Notar%C3%ADa-R%C3%ADos-Messana-2282907551972650

Notaria Rios Messana
Passeig de la Zona Franca, 215-219, local
Barcelona
936282806 / Fax 9312210064 - mdrios@correonotarial.org mmillueca@correonotarial.org
Amb la col·laboració de: