PROJECTES
Q de Comerç de qualitat (QCQ)
Comparteix!

El distintiu de garantia “Q Comerç de Qualitat” es conforma per una placa numerada i per un certificat que es facilita, per un període de 2 anys, als comerços que vulguin adherir-se, després de la validació de l’acompliment dels requisits inclosos al formulari de sol·licitud, per par del comerç adherit.

La concessió del certificat està avalada per una comissió d’agents del món del comerç i del consum, el que suposa un autèntic aval i un segell de garantia de la qualitat de la botiga: mostrant la placa, l’establiment dóna un valor afegit a la seva oferta i als seus serveis, sent un plus de seguretat i confiança per als clients. la placa “Q de Qualitat” és, doncs, un distintiu que diferencia i referència la qualitat dels establiments comercials de la ciutat.

La Q, Comerç de Qualitat està certificada per Barcelona Comerç, a través d’una comissió avaluadora, de la que hi participen institucions diverses, organitzacions professionals i empresarials i organitzacions de consumidors. D’aquesta manera, Q, Comerç de Qualitat es converteix en el principal certificat de qualitat comercial del país que gaudeix d’independència reconeguda.

Amb la col·laboració de: