Aquesta Primavera, viu el comerç de La Marina!
Últimes notícies
Fes-te amb la bossa ‘Sóc d’on compro, sóc de La Marina’

Uneix-te al moviment adquirint la bossa especial per anar a la compra a La Marina. Dóna suport al comerç del barri de la manera més sostenible.

Necessitem més que mai generar comunitat per refer-nos de la crisi de la Covid-19, i això implica recolzar el comerç local i de proximitat de La Marina.

Aquesta campanya va començar a Poblenou i ara l’Eix Comercial de La Marina ofereix la seva pròpia bossa juntament amb altres eixos comercials de Barcelona. Una altra novetat important, és que part de la recaptació de la venda de bosses anirà destinada a les xarxes d’aliments de cada barri.

Característiques de la bossa

La bossa ‘Sóc d’on compro, sóc de La Marina’ és perfecta per comprar i fer vida al barri. Està fabricada en lona de cotó 100%, té un gramatge de 280gr/m² (superior al d’una tote bag normal) i les seves anses llargues són ideals per a poder penjar-te-la en l’espatlla.

A més disposa d’una butxaca interior extra, súper útil, per a poder tenir a mà les claus, el mòbil o allò que sigui més imprescindible.

Com pots aconseguir-la?

La bossa “Sóc d’on compro, sóc de La Marina” es trobarà a la venda en diverses botigues de l’Eix Comercial.

El preu serà de 12€ i hi haurà disponibles 100 unitats.

 

Zas!Cake

Mare de Déu de Port, 272

 

Art i Decoració

Mineria, 17

 

Manikurame

Foneria, 26

 

Celler la Marina

Aviador Duran, 1

 

Taller de l’Àngels

Alts Forns, 69 (Jardins de la Mediterrània)

 

Jojoto Restaurants Bcn

Ferrocarrils Catalans, 43

 

Calçats Cisne

Passeig de la Zona Franca, 220

 

Calçats Jubel

Mare de Déu de Port, 252

 

Mavi Moda i Complements

Mare de Déu de Port, 264

 

Papereria Navarro

Passeig de la Zona -Franca, 181

 

Llegir notícia
L’Ajuntament de Barcelona destina 1.000.000 euros a la rebaixa dels lloguers comercials arran la Covid-19

L’Ajuntament de Barcelona donarà 600 o 1.200 euros als propietaris de locals comercials que redueixin el lloguer als seus arrendataris entre un 25 i un 50% o més d’un 50% durant els 6 mesos posteriors a l’inici de l’estat d’alarma.

L’ajut se centra en els locals comercials de menys de 300m2 que han hagut de tancar durant l’estat d’alarma i on el titular de l’activitat sigui autònom, microempresa o petita empresa.

Es posa en marxa un servei gratuït d’orientació jurídica per assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de lloguer de locals i oficines.

Ampliant informació:

 • L’Ajuntament de Barcelona destinarà un pressupost d’1.000.000 euros a una subvenció per incentivar la rebaixa dels lloguers comercials arran la suspensió de l’activitat d’aquest sector durant l’estat d’alarma. La nova mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat:
 • Subvenció destinada a persones físiques o jurídiques propietàries d’un immoble d’ús comercial a la ciutat de Barcelona de menys de 300m2 (on es desenvolupin activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma i la normativa que se’n deriva) i que redueixin el lloguer als seus arrendataris de forma significativa durant un període mínim de sis mesos des de la declaració de l’estat d’alarma.
 • Locals ocupats amb activitats comercials que avalen l’accés a la subvenció:
  – Comerç al detall de productes no alimentaris en establiment permanent (excepte farmàcies)
  – Serveis d’alimentació en restaurants, bars, etc.
  – Serveis d’hospedatge
  – Serveis de reparació
  – Agències de viatges
 • L’import de la subvenció serà de 600€ si els propietaris rebaixen la quantia entre un 25 i un 50% i de 1.200€ si la rebaixa és superior al 50%.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos i començarà el dia 25 de juny.


Requisits per als ajuts als lloguers comercials:


Servei d’orientació jurídica per trobar solucions als lloguers de locals comercials i oficines:

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa ha posat en marxa, en col·laboració amb el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), un servei gratuït d’orientació jurídica per assessorar en la negociació temporal de les condicions dels contractes de lloguer de locals, amb l’objectiu d’arribar a solucions viables per a propietaris i llogaters davant la complexitat del moment actual.

En els casos en què no s’assoleixi un acord, per donar resposta a les empreses que hagin de buscar una nova oficina, l’OAE amplia el seu servei de localització empresarial per ajudar a trobar un nou local i mantenir-ne l’activitat.

font_ Ajuntament de Barcelona

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa perr responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

Llegir notícia
Comerç i restauració comença a pujar persianes. Què cal tenir en compte?

 

Avui, diumenge, 3 maig, el Govern estatal ha publicat dos nous butlletins (els BOE A-2020-4791  i BOE-A-2020-4703, que trobareu adjunts a aquesta nota) en relació a les condicions d’apertura al públic de comerç, serveis i restauració, entre d’altres, derivades de la posta en marxa de les diferents fases del pla de desconfinament publicat aquests dies.

N’extraiem:

Qui pot reobrir?
Establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals, amb activitat suspesa degut a la declaració de l’estat d’alarma, excepte aquells amb un superfície de més de 400 metres quadrats o tinguin caràcter de centre comercial o es trobin dins d’aquest, sense accessos independents.

Requisits a acomplir:

 • Reducció al 30% de l’aforament total de l’establiment.
 • Garantint la distància mínima de 2 metres entre clients.
 • Caldrà un sistema de cita prèvia, sense que es puguin habilitat zones d’espera (1 únic client per cada treballador)
 • Es garantirà atenció individualitzada a cada client, amb la deguda separació física o mitjançant la instal·lació de mostradors o mampares.
 • S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys.
 • En aquells casos que els establiment disposin de sistems de recollida de les seves comandes, caldrà que garanteixin una recollida esgraonada per evitar aglomeracions a l’interior del local o en torn el seu accés.
 • Pel client: Els desplaçaments als establiments només es podran efectuar dins el municipi de residència, excepte si el producte o servei no el trobés disponible en aquesta zona.

Mesures higièniques:

 • Els comerços i establiments oberts al públic hauràn de netejar i desinfectar, almenys 2 cops al dia, les seves instal·lacions, amb especial atenció a zones de contacte com poms de porta, mostradors, mobles, penjadors, terra, telèfons, cistelles compra, etc.
 • Es podrà fer pauses durant la jornada d’apertura per dedicar-se a les tasques de neteja, manteniment i reposició.
 • Una de les 2 sessions de neteja es farà obligatòriament a l’acabar el dia.
 • Es netejarà i desinfectarà els llocs de treball a cada canvi de torn (especial atenció a mostradors, mampares, teclats, telèfon… i tot allò del que en faci ús el treballador durant la seva jornada)
 • Per procedir a la neteja, es faran servir densifectants, com dilucions de lleixiu (1:50) o qualsevol desinfectant amb activitat virucida que es troben al mercat.
 • Després de cada sessió de neteja, caldrà desfer-se de forma segura dels materials que s’han fet servir i els equips de protecció individual (epis’s). Posteriorment, es procedirà al rentat de mans.
 • Si a l’establiment hi ha més d’un treballador atenent al públic, la neteja es farà extensiva a les zones privades dels treballadors (vestuaris, taquilles, bany, zones de descans, etc)
 • Es procedirà al rentat i desinfecció diària d’uniformes i roba de treball (rentats entre 60 i 90º)
 • Es garantirà una ventilació adequada.
 • No es faran servir el bany de l’establiment per part del client, excepte casos estrictament necessaris. Si és el cas, es procedirà d’inmediat a la seva neteja (sanitaris, aixetes i pom de la porta)
 • Cal disposar de paperes (millor amb tapa i pedal) per poder dipositar mocadors i material d’un sol ús, que seran netejades de manera freqüent i, almenys, un cop al dia.

Mesures de prevenció de riscos laborals:

 • Quins treballadors NO es podran reincoporar? No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquells treballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algun del seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d’un positiu.
 • Epi’s: El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els seus treballadors disposin dels epi’s i gels hidroalcohòlics o, en el seu defecte, aigua i sabó.
 • Ús de mascaretes: obligatori quan no es pugui garantir la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre treballador i client o entre treballadors.
 • Tots els treballadors han d’estar formats sobre el correcte ús dels equips de protecció individual.
 • Mesures aplicables, per extensió, a treballadors de terceres empreses que presten serveis, habituals o habituals, a l’establiment o comerç.
 • Fitxatge horari: si és d’empremta dactilar serà substituit per altres sistemes de control horari o bé caldrà desinfectar el dispositiu després de l’ús de cada treballador.
 • El responsable de l’activitat econòmica es reponsabilitzarà de la distribució de llocs de treballs, organització dels torns i resta de condicions per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre treballadors.
 • Distància de seguretat: La distància entre venedor i client serà, en tot moment, d’almenys 1 metre si disposem d’elements de protecció o barreres, i de 2 metres si no en tenim.
 • En cas de serveis que no permetin aquestes distàncies amb el client (perruqueries, estètiques, fisioteràpies, etc) s’hauran de fer servir els epi’s que protegeixin tant treballador com client i garantir la distància de 2 metres entre clients.
 • Les distàncies de seguretat també són obligatòries als vestuaris, bany de treballadors, àrees de descans i qualsevol zona comú.
 • Control de salut: Si un treballador comença a tenir símptomes de la malaltia, es contactarà inmediatament amb Salut (062) i abandonarà el seu lloc de treball fins que sigui avaluat per un metge.

Mesures de protecció i higiene per a CLIENTS:

 • Temps de permanència a establiments i locals:serà l’estrictament necessari per fer les compres o rebre la prestació del servei.
 • Senyalització de la distància de seguretat: a establiments on sigui possible l’atenció personalitzada a més d’un client al mateix temps, caldrà indicar ben clarament la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients. Com? amb marques al terra o mitjançant cartelleria, senyalització o balisses.
 • Atenció al client: Un treballador NO podrà atendre simultàniament a més d’un client.
 • L’establiment haurà de disposar de dispensadors de gels hidroalcohòlics.
 • Autoservei: En establiments i locals comercials amb zona d’autoservei, serà el treballador qui prestarà aquest servei, evitant la manipulació directa del producte per part del client.
 • Productes TEST: No es poden posar a disposició del client productes de prova.
 • Emprovadors: En establiments del sector tèxtil, els emprovadors només es podran fer servir per una sola persona i seran desinfectats, després de cada ús.
 • Si un client NO adquireix una peça de roba que s’ha emprovat, aquesta peça ha de ser higienitzada abans de posar-la a disposició dels altres clients.

I concretant mesures per la reapertura dels establiments d’HOSTELERIA i RESTAURACIÓ:

Requisits a acomplir:

 • Consum: està prohibit el consum a l’interior dels establiments.
 • Activitat: les activitats d’hosteleria i restauració es podran realitzar a través de lliurament a domicili i a través de recollida de comandes pels clients al mateix establiment.
 • Horari apertura al públic:els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.
 • Repartiment a domicili: Es podran establir sistemes de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, dependents o membres de col·lectius vulnerables per Covid19.
 • Servei de recollida a l’establiment: El client haurà fet la comanda online o per telèfon i l’establiment fixarà un horari de recollida per evitar aglomeracions. En cas de disposar de punts de comanda i recollida per vehicles, el client procedirà com sempre (fent la comanda des del cotxe i procedir a recollir-ho tot seguit)
 • Adequació espai: l’establiment habilitarà un espai senyalitzat per a la recollida de les comandes on, a més a més, es realitzarà el pagament.
 • Distància de seguretat: l’establiment garantirà la separació física obligatòria i si no és possible, caldrà instal·lar mostradors o mampares.

Pel que fa a les terrasses:

 • Autoritzada reapertura de les terrasses al 50% de les taules permeses habitualment, segons la llicència municipal.
 • Incrementant també l’espai peatonal de la via pública on estigui ubicada la terrassa.
 • Garantint la distància de 2 metres entre taules o agrupacions de taules.
 • Màxim reunions de 10 persones per taula o agrupació de taules
 • Netejant i desinfectant l’equipament de la terrassa, i en particular, cadires i taules.
 • Posant a disposició del públic gel hidroalcohòlic.
 • Prioritzant estovalles d’un sol ús.
 • El·liminant productes d’autoservei (tovalloners, pot escuradents, vinagreres, etc) per substituir-los per monodosis.
 • Evitant l’ús dre cartes d’ús comú i optant per dispositiu electrònics propis, pisarres o cartells.
 • Mantenint tancats els elements auxiliars del servei (vaixella, cristalleria, coberteria, estovalles, etc) i lluny de la zona de pas de clients i treballadors.
 • Fomentant el pagament amb targeta o altres sistemes sense contacte físic evitant, sempre que sigui possible, el diner en efectiu.
 • Desinfectant datàfons i TPV’s després de cada ús.
 • Limitant l’ocupació del bany serà d’un sol client (excepte si li cal assistència).
 • Netejant i desinfectant el bany, almenys 6 cops al dia.

Mesures de prevenció de riscos laborals:

 • Quins treballadors NO es podran reincoporar? No es podràn incorporar al seu llocs de treball, aquells treballadors que estiguin en aïllament per diagnosi COVID19, que pateixi algun del seus símptomes o que estigui en quarentena per ser contacte d’un positiu.
 • Epi’s: El titular de l’activitat econòmica s’assegurarà que tots els seus treballadors disposin dels epi’s adequats al seu nivell de risc (especialment mascaretes) i gels hidroalcohòlics i/o aigua i sabó.

Mesures de protecció i higiene per a CLIENTS:

 • Es disposarà a disposició dels clients: gels hidroalcohòlics a l’entrada de l’establiment i papereres  amb tapes d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries, a la sortida.
 • Accès a l’establiment: serà de  manera individual, no permetent la permanència de més d’un client, excepte si es tracta d’un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat, una persona d’edat avançada o un menor.
 • Temps de permanència a l’establiment: serà l’estrictament necessari per a la recollida de la comanda.
 • Senyalització de la distància de seguretat: a establiments on sigui possible l’atenció personalitzada a més d’un client al mateix temps, caldrà indicar ben clarament la distància de seguretat interpersonal de 2 metres entre clients. Com? amb marques al terra o mitjançant cartelleria, senyalització o balisses.
 • Atenció al client: Un treballador NO podrà atendre simultàniament a més d’un client.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Ens hem quedat a casa perr responsabilitat, per generositat i per solidaritat. Ara ens toca tornar als carrers.

Comerciants La Marina
@comerciantslamarina
#FentBarriFemCiutat

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

 

Fitxers relacionats:

BOE-A-2020-4791 (PDF)

BOE-A-2020-4793 (PDF)

 

 

 

Llegir notícia
Qui pot obrir i on puc comprar des del 14 d’abril?

D’acord amb l’anunci del Govern estatal, a partir de dimarts, 13 d’abril, a Catalunya, tornem a les condicions originals de l’estat d’alarma aplicat el 14 de març de 2020, aixecant així el confinament total de la població decretat el passat 29 de març.

A destacar que:

 • Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes (serveis essencials) Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d’oci i similars i l’obertura general al públic de comerços i locals.
 • El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril.


Barcelona Comerç ha creat la plataforma 
botiguesobertes.barcelona on trobareu informació de tots els establiments essencials oberts durant aquests dies i també d’altres que ofereixen venda online. Cada comerç apareix geolocalitzat sobre el plànol de Barcelona i amb una fitxa amb les dades bàsiques d’activitat, horari, serveis i contacte.

Hem de recordar que:

 • Què es considera un servei essencial? Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics ques’hagin definit com a tals.
 • Només poden obrir: botigues d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics,productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.

En aquest sentit, adjuntem detall de les PRINCIPALS QÜESTIONS SOBRE L’OBERTURA D’ACTIVITATS COMERCIALS, actualitzades a 12 d’abril:

(trobareu informació ampliada del Departament d’Interior sobre les restriccions d’activitats per la Covid-19 a Catalunya al document adjunt, al final d’aquesta notícia) 

 • Estaran obertes les botigues d’aliments, supermercats i similars? Sí, com a servei essencial, qualsevol botiga de venda d’aliments, inclosos els preparats.
 • Els subministraments a botigues d’aliments i supermercats estan assegurats? Sí, la distribució alimentària està considerada un servei essencial i es coordina amb les plataformes de distribució l’arribada de productes bàsics.
 • Puc anar a bars i restaurants? Estan obligats a tancar.
 • Puc anar al gimnàs o instal·lacions esportives? Estan obligats a tancar tots els centres esportius i gimnasos i s’han cancel·lat els esdeveniments esportius.
 • Els centres comercials estaran oberts? Estan obligats a tancar.
 • Les botigues en general que no es trobin en la situació que exposa el punt anterior poden obrir? Només les d’alimentació, begudes, farmàcies, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, benzineres, tabacs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments d’animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies.
 • Clíniques veterinàries? La seva obertura està específicament prevista i autoritzada.
 • Perruqueries? L’obertura del local no està permesa. Sí que està permesa la prestació professional de l’activitat a domicili. Es pot incloure el servei a animals domèstics per necessitat justificada.
 • Ferreteries? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.
 • Botigues d’electrodomèstics? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.
 • Botigues de recanvis? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes per als locals minoristes.
 • I els mercats municipals? Sí, els mercats municipals corresponents a instal·lacions fixes no temporals poden funcionar, però només les parades d’alimentació i begudes, productes higiènics, papereria, equips tecnològics i de telecomunicacions i aliments per a animals de companyia.
 • Botigues de begudes? Sí.
 • Immobiliàries i altres de similars? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes.
 • Notaries? Sí, però només amb cita prèvia concertada i únicament per a actuacions de caràcter urgent.
 • Botigues de cigarretes electròniques? No, perquè no està inclòs en les excepcions previstes. Sí que poden obrir les botigues de tabacs.
 • Botigues de mòbils? Sí, com a excepció prevista per als locals minoristes (equips tecnològics i de telecomunicacions).
 • Tallers mecànics d’automoció? Sí, se’n permet l’obertura per garantir el transport i la mobilitat de serveis essencials, però no poden fer activitat de comerç de béns al detall.
 • Llibreries i quioscos? Sí, com a establiments de premsa i papereria (per tant, per a la venda de premsa i papereria).
 • Els restaurants poden tancar al públic i fer menjars per emportar? Només està específicament permesa l’entrega a domicili.
 • Pot obrir el restaurant o cafeteria d’una àrea de servei o benzinera? No, però la botiga pot facilitar la venda d’aliments, sense consumició en el local.
 • Els establiments d’alimentació poden vendre menjar preparat?  Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.
 • Els forns de pa poden vendre begudes, inclòs cafè? Només venda per emportar, en cap cas consumició a l’establiment.
 • Si tanquen els comerços minoristes i necessito un producte concret, com el puc aconseguir? Està permès el comerç per internet, per correspondència o telefònic. Per tant, podeu fer la comanda per aquests mitjans.
 • Està permesa la compravenda entre particulars? No, l’estat d’alarma només permet el desplaçament per les vies d’ús públic per comprar aliments, productes de farmàcia i de primera necessitat.
 • Les activitats comercials que tenen fabricació i venda, poden treballar a porta tancada? No, excepte que es considerin servei essencial.
 • Les botigues que fan reparació d’electrodomèstics o similar poden obrir? No, perquè no es consideren un servei essencial.
 • Estan permeses les reparacions d’urgència? Sí, pel que fa a serveis bàsics com el subministrament elèctric, la calefacció i el gas, l’aigua i les telecomunicacions. No es permet, però, l’obertura del local comercial al públic.
 • Està permesa la venda de bombones de butà? Sí, com a servei bàsic i especificat a la llista d’activitats laborals considerades servei essencial.
 • Poden fer-se els mercats setmanals, no sedentaris? Sí, poden obrir les parades d’alimentació, begudes i productes higiènics i d’alimentació animal d’aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis.
  Quines són les mesures que han d’adoptar els mercats setmanals, no sedentaris?
  1.- Han d’evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d’1/3 de l’espai i que sols s’hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 1.000 persones d’aforament.
  2.- Dins del mercat, les parades s’han de col·locar separades 2 metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant.
  3.- Els clients han de fer cua i mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el paradista els facilita guants d’un sol ús.

 

A Barcelona Comerç seguim treballant per exigir més mesures i ajudes per a pimes i autònoms, i denunciar la precària situació en la que queda el comerç de la nostra ciutat davant el baix impacte de les mesures adoptades fins al moment per assegurar la liquiditat i continuïtat dels nostres comerços.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Comerciants La Marina
@comerciantslamarina
#FentBarriFemCiutat

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Fitxers relacionats:
Llegir notícia
Veure totes les notícies
Pròximes Activitats
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
no hi ha activitats programades
ELS NOSTRES ASSOCIATS
Mavi Moda i Complements
Moda i Complements
Mare de déu de Port, 264-266 - Barcelona
610075461
mariac2760@gmail.com
-
Toldos Durán
Tèxtil Decoració Llar
Mare de Déu de Port, 260 - Barcelona
933316349/ 683761113
info@toldosduran.net
www.toldosduran.net
Bar Garrido
Restauració
Foneria, 40 (Jardins Mediterrània) local 3 - Barcelona

-
-
Llar d’infants Els Xumets
Llar d'Infants
Energia, 10 baixos - Barcelona
934317672
xumets89@gmail.com
www.llarinfantsxumets.com
Anar al directori d'associats