Aquesta Primavera, viu el comerç de La Marina!
Últimes notícies
Confinament total Covid19 :: 29 Març- Pròrroga i Noves disposicions del Govern de l’Estat

Confinament total Covid19 :: 29 Març- Pròrroga i Noves disposicions del Govern de l’Estat

 

Diumenge 29 de març 2020, el Govern estatal, després de la reunió del Consell de Ministres de dissabte 28, va anunciar la pròrroga de l’estat d’alarma com a mesura per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19. Aquesta pròrroga inclou el decret de confinament total de la població, a excepció dels serveis essencials, des del 30 de març i fins al proper 9 d’abril. Tots aquests treballadors que es quedin a casa, ho faran amb un permís retribuït recuperable.

En els casos que sigui impossible interrompre l’activitat de forma immediata, el Govern atorga una moratòria de 24 hores per fer-ho.

Trobareu el Real Decreto aquí i també us el podreu descarregar al final d’aquesta nota.

!! A DESTACAR:

> La pròrroga del confinament s’estén fins les 00.00h del dia 9 d’abril, 2020

Aquesta pròrroga s’acompanya de l’obligatorietat del cessament de l’activitat laboral i és aplicable a totes les persones treballadores per compte aliè, que treballin en empreses o entitats, l’activitat de les quals no hagués estat paralitzada a conseqüència  l’estat d’alarma.
Tots aquells treballadors que es quedin a casa, complint l’aplicació d’aquest Real Decret, ho faran amb  un permís retribuït recuperable (hauran de recuperar les hores no treballades) de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril. La recuperació de les hores de feina es podrà fer des del mateix dia de la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre 2020.

Excepcions:
1.- Qui presta els seus serveis dins els sectors qualificats com a “essencials”:

 • Qui treballi dins la cadena d’abastiment del mercat i funcionament dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments i productes sanitaris)
 • Qui treballi en hostaleria i restauració amb lliurament a domicili.
 • Treballadors de cadenes de producció i distribució de bens i serveis, tecnologia sanitària, equips de protecció i equipament sanitari i hospitalari.
 • Treballadors de serveis de transport tant de persones com de mercaderies, permesos durant l’estat d’alarma.
 • Treballadors dels serveis penitenciaris, protecció civil, salvament marítim, prevenció i extinció d’incendis, seguretat en les mines, trànsit i seguretat vial; així com treballadors d’empreses de seguretat privada amb serveis de transports de seguretat, resposta davant alarmes o vigilància discontínua, i aquells que els seus serveis de seguretat són garantia dels serveis essencial i l’abastiment de la població.
 • Qui treballi en manteniment de material i equips de les forces armades.
 • Qui treballi en centres i serveis sanitaris.
 • Qui atén a persones grans, menors, dependents o amb discapacitat.
 • Treballadors de centres I+R+I vinculats amb el Covid-19, aquells que mantenen els serveis mínims d’aquestes instal·lacions i els subministradors dels productes necessaris per aquesta investigació.
 • Qui treballa en serveis funeraris.
 • Qui treballi en centres i establiments d’atenció sanitària per animals.
 • Treballadors en punts de venda de premsa, de mitjans de comunicació, impressors de premsa i distribuidors.
 • Qui treballi en serveis financers, inclosos els bancaris.
 • Treballadors en empreses de telecomunicacions.
 • Treballadors de serveis de protecció i atenció a les víctimes de violència de gènere.
 • Advocats, procuradors, graduats socials, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actuacions processals permeses durant l’estat d’alarma.
 • Qui treballi en qüestions urgents des de despatxos i assessories legals i gestories.
 • Qui treballi en Notaries i registres per acompliment dels serveis essencials.
 • Qui treballi en serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com qui presti serveis de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida aigües residuals i activitats de descontaminació.
 • Qui treballi en centres d’acollida de refugiats i en els centres temporals d’immigrants.
 • Qui treballi en activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i sanejament de l’aigua.
 • Qui treballi en la provisió de serveis meteorològics, predicció i observació.
 • Qui treballi com operador del servei postal universal.
 • Qui treballi en sectors que participen de la importació i subministres de material sanitari (empreses logístiques, magatzems o trànsit de duanes)
 • Qui treballi en distribució de productes adquirits per comerç electrònic o per correspondència.

2.- Treballadors contractats per aquelles empreses que han sol·licitat o estan aplicant un ERTO.

3.- Treballadors que es troben de baixa per incapacitat temporal o  el contracte dels quals està suspés per altres causes legament previstes.

4.- Treballadors que puguin seguir desenvolupant la seva normal activitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencial de prestació de serveis.


> Referent a l’activitat econòmica sector COMERÇ, es suspén tota activitat comercial al detall a excepció de
:  

 • Comerços d’alimentació, begudes i bens de primera necessitat
 • Farmàcies
 • Òptiques
 • Ortopèdies
 • Centres o clíniques veterinàries
 • Establiments de productes d’higiene
 • Establiments de venda de premsa i papereria
 • Estancs
 • Benzineres
 • Establiments d’equips tecnològics i de telecomunicacions
 • Botigues d’alimentació per animals de companyia
 • Perruqueries a domicili
 • Tintoreries i bugaderies
 • Comerç per internet, telefònic o per correspondència


> Limitació de Llibertat de Moviment
Es recorda que, durant l’Estat d’Alarma els ciutadans només podran circular per les vies d’ús públic per realitzar les següents activitats, que s’hauran de realitzar individualment, a excepció de si cal acompanyar a persones amb discapacitat, menors, persones grans o causes justificades:

 • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
 • Assistència a centres sanitaris
 • Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial
 • Retorn al lloc de residència habitual
 • Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
 • Desplaçament a entitats financeres 
 • Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada
 • Per causa de força major o situació de necessitat  

La permanència als establiments comercials l’obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els mateixos establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis.

Som comerciants, som restauradors, som autònoms. Però també som veïns, pares i mares, familiars i companys. Per responsabilitat, per generositat i per solidaritat us preguem que seguiu totes les indicacions dictades per a la contenció de l’expansió de la pandèmia provocada pel Covid19.

Comerciants La Marina
@comerciantslamarina
#FentBarriFemCiutat

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Fitxers relacionats:

Real Decret 476/2020, de 30 de març, pròrroga el estat alarma (PDF)

Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperab (PDF)

Llegir notícia
Aprovada la primera linia d’avals a empreses i autònoms

Aprovada la primera linia d’avals a empreses i autònoms

 

El primer tram d’avals a empreses i autònoms anunciat pel Govern espanyol ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres per garantir que les entitats financeres atorguin liquiditat a empreses i autònoms que s’hagin vist afectats per l’impacte de la crisi sanitària del coronavirus.

Aquesta primera dotació serà per valor de 20.000 milions d’euros, dels 100.000 milions anunciats pel Govern central (RD 8/2020, de 17 de març) i servirà per donar cobertura tant a préstecs nous com a refinançament d’empreses i autònoms que s’hagin quedat o estiguin a punt de quedar-se sense liquiditat arran de la crisi causada pel Covid-19 i que no puguin afrontar pagaments.

La dotació es dividirà  50% per a pimes i 50 % per a grans companyies.

 • En el cas de les pimes, tant per a nous préstecs com per a renovacions, l’aval serà d’un 80%.
 • En el cas de les grans empreses, l’aval serà del 70% per a nous préstecs i d’un 60% per a renovacions.

Aquesta mesura tindrà un caràcter retroactiu des del passat 18 de març, quan es va declarar l’estat d’alarma, de manera que es garantirà la concessió de préstecs i totes les renovacions amb una vigència igual al termini que hagi concedit l’entitat financera i un màxim de 5 anys.

Les empreses i autònoms interessats podran sol·licitar la garantia per a les seves operacions fins al 30 de setembre de 2020.

Les condicions de l’aval:

 • Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.
 • Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual):
  • 0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any
  • 0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3
  • 0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5

Des de Barcelona Comerç, seguim treballant per oferir-vos informació de manera aclaridora i precisa, de manera que us pugui ser útil per fer front als nous reptes que se’n presenten

 

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Llegir notícia
Línia d’avals del Govern català a través de l’ICF i Avalis

Línia d’avals del Govern català a través de l’ICF i Avalis

El Govern de la Generalitat, a través d’ICF (Institut Català de Finances) i Avalis de Catalunya, posa en marxa la línia de finançament ICF-Avalis Liquiditat dotada amb 750M€ d’avals que permetrà formalitzar préstecs per un total de fins a 1.000 milions d’euros per cobrir les noves necessitats de circulant d’autònoms i empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19.

A saber:

 • Aquest finançament ha d’estar vinculat al manteniment de llocs de treball.
 • Els préstecs, que es formalitzaran a través de les diferents entitats financeres adherides al conveni, comptaran amb l’aval del 80% de l’ICF o d’Avalis de Catalunya.
 • Les empreses podran demanar els crèdits a un màxim de 4 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.
 • Condicions del préstec: Tipus màxim: Euríbor més diferencial fins a 1,75 punts.
 • Condicions aval: Comissió anual del 0,65  % de la quantitat avalada (impacte del 0,52 % sobre l’import del préstec). Sense comissió obertura. Sense comissió cancel·lació aval.
 • L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de la caiguda esperada de les entrades de tresoreria derivada de la situació alarma Covid-19, pels diferents conceptes que l’afectin (caiguda comandes, impagaments…).

Des de Barcelona Comerç, seguim treballant per oferir-vos informació de manera aclaridora i precisa, de manera que us pugui ser útil per fer front als nous reptes que se’n presenten.

Barcelona Comerç
@eixosbcn
#FentBarriFemCiutat

Llegir notícia
Comerç, turisme i restauració demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos

Comerç, turisme i restauració demana urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos.

Comerç, turisme i restauració demana urgentment la
suspensió imminent en el pagament d’impostos
Reclam unitari del sector subscrit per Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 21 entitats, gremis i associacions del sector.
La mesura permetria generar a Catalunya més de 700 milions d’euros mensuals de liquiditat immediata només en el sector de comerç, turisme i restauració.
El sector del comerç, turisme i restauració, demana de forma unitària,urgent i imminent que en el proper consell de ministres s’aprovi una suspensió en el pagament
d’impostos, i molt especialment i de forma particular en relació a l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat
Social, per a totes aquelles empreses que fruit de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de
contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la
seva activitat i la seva facturació.
Les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 21 entitats, gremis i
associacions del sector del comerç, turisme i restauració de Catalunya (ABCcat, ACES, AIJEC, ANCECO,
ANGED, Apartur, ASSOCOME, Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, CEDAC, Cecot Comerç, COACB,
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme, Comertia, FEGP, FECOM, FOEG, Fundació Comerç
Ciutadà, Gremi del Motor, PIMEC Turisme i RETAILCAT) reclamen de forma excepcional, temporal,
urgent i imminent:

 • Suspendre durant els propers tres mesos la presentació (o com a mínim d’efectuar l’ingrés en la
  seva totalitat) de les declaracions i autoliquidacions tributaries (especialment en relació al IVA ,
  IRPF i quotes a la Seguretat social), tant les mensuals com les relatives a la totalitat del primer
  trimestre, excepte aquells que tinguin dret a devolució, com es habitual en el sector d’apartaments turístics i hoteler.

 

 • Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense
  interessos.

 

 •  Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament en posterioritat durant els sis mesos següents.

La suspensió en el pagament d’impostos es una mesura d’aplicació immediata que permetria generar a Catalunya fins més de 700 milions d’euros de liquiditat immediata al mes en el sector de comerç,
turisme i restauració, liquiditat que ajudaria a les empreses a poder fer front al pagament de proveïdors, treballadors, etc.

El comerç, turisme i restauració representen més del 22% del VAB de Catalunya, i són sectors de vital importància per a l’economia del país, ja que en conjunt generen més de 550.000 llocs de treball.

En la majoria dels casos, són empreses en les que més del 65% de les seves despeses mensuals estan relacionades amb el lloguer i el pagament de nòmines. En un context d’ingrés zero, és absolutament
necessari facilitar la liquiditat al sector per evitar la suspensió de pagaments i/o el tancament definitiu.

*LLISTAT D’ENTITATS, GREMIS I ASSOCIACIONS DEL SECTOR
1. ABCcat – Agrupament de Botiguers de Catalunya
2. ACES – Associació de Cadenes Espanyoles de Supermercats.
3. AIJEC – Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya
4. ANCECO – Associació Nacional de Centrals de Compra i Servicis
5. ANGED – Associació Nacional Grans Empreses de Distribució
6. Apartur – Associació d’Apartaments Turístics
7. ASSOCOME – Associació de Concessionaris de Mercabarna
8. Barcelona Comerç
9. Barcelona Oberta
10. CEDAC – Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya
11. Cecot Comerç
12. COACB – Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona
13. Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme
14. Comertia
15. FEGP – Federació Empresarial del Gran Penedès
16. FECOM – Federació de Comerç de Lleida
17. FOEG – Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona
18. Fundació Comerç Ciutadà
19. Gremi del Motor
20. PIMEC Turisme
21. RETAILCAT

Descarrega:

Pimec Comerç

Llegir notícia
Veure totes les notícies
Pròximes Activitats
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
10
gener
Sortegen un viatge per a dues persones en una ciutat europea
18.00h.
C. Santolari amb Crispació
no hi ha activitats programades
ELS NOSTRES ASSOCIATS
Garibal
Moda i Complements
Mª de déu de Port, 252 - Barcelona
931927366
-
-
Bar Garrido
Restauració
Foneria, 40 (Jardins Mediterrània) local 3 - Barcelona

-
-
Art i Decoració
Mobles i Complements
Mineria, 17 Botiga 1ª - Barcelona
932967003
artidec@gmail.com
www.artidecoració.es
Lys (Cuina Xinesa)
Restauració
Carretera del Prat, 40 - Barcelona
936118383
-
-
Anar al directori d'associats